İzleme ve Kontrol Modülleri

Global MAM-RED Adreslenebilir Kontak İzleme Modülü

Konvansiyonel Yangın İhbar Butonlarının ve Input cihazlarının loopa bağlanmasına ve bu cihazların da bir adrese sahip olmasını sağlar. Küçük fiziksel boyutu ve adres yapılandırması için uygun 8 yollu DIL anahtarı ile bu gibi konvansiyonel cihazların adresli sistemlere bağlanması için deal bir çözümdür.
Fiyat için Arayın

Global MAINS I/O Tekli Giriş ve Çıkış Modülü

Hızlı Aktivasyon Yanıtı, Döngü Destekli, Beş Durum LED'i, Düşük güç tüketimi, entegre bir kısa devre devre izolatörüne sahiptir, Tek şebeke nominal röle kontağı
Fiyat için Arayın

Global 3 IO PLUS CH Giriş ve Çıkış Röle Modülü

3 I/O-PLUS Modülleri, normalde açık kuru kontaklı bağlantılar kullanılarak farklı tip ekipmanların Yangın alarm Kontrol paneli ile bağlantı kurmasına imkan sağlayan, tam olarak izlenebilen ve loop dan beslenen cihazlardır. Her modüle maksimum 3 Giriş ve 3 Çıkış bağlantısı yapılabilmektedir. Her girişteki bağlantı hata ve alarm için izlenmektedir.
Fiyat için Arayın

Global CCPI Konvansiyonel Panel Ara Birim Modülü

Konvansiyonel Kontrol Paneli Arayüzü, sekiz ayrı adreslenmiş giriş ve üç önceden tanımlanmış çıkış sağlar. Arayüz, sekiz bölgeye kadar geleneksel bir yangın alarm kontrol panelinin algılama döngüsü aracılığıyla Global Yangın Analog Adreslenebilir Yangın Kontrol paneline bağlanmasına izin verir.
Fiyat için Arayın

Global QUAD-ZMU Adreslenebilir 4' lü Kontak İzleme Modülü

Konvansiyonel algılama cihazlarının dört adede kadar ayrı olarak adreslenmesini sağlayan, loop aracılığıyla Global Yangın Adreslenebilir kontrol paneline bağlamak için kullanılan, tamamen izlenen adreslenebilir bir modüldür. Modül, harici bir 24V DC güç kaynağı gerektirir ve Yeşil Led'in yanması, güç kaynağının varlığını gösterir. Her bölgenin durumu iki Led ile gösterilir. Kırmızı Led'in yanması Yangın sinyalini, Sarı Led'in yanması ise o bölgedeki Arızayı gösterir.
Fiyat için Arayın

Global 4 INPUT 4 Girişli Kontak İzleme Modülü

Normalde açık kuru kontak bağlantıları kullanarak Yangın Alarmı Kontrol paneli ile üçüncü taraf ekipmanların ara birimine izin veren, tamamen izlenen cihazlardır. Her girişe bağlantı, arıza (açık veya kısa devre) ve Alarm koşulları için izlenir.
Fiyat için Arayın

Global 8 INPUT 8 Girişli Kontak İzleme Modülü

Normalde açık kuru kontak bağlantıları kullanarak Yangın Alarmı Kontrol paneli ile üçüncü taraf ekipmanların ara birimine izin veren, tamamen izlenen cihazlardır. Her girişe bağlantı, arıza (açık veya kısa devre) ve Alarm koşulları için izlenir.
Fiyat için Arayın

Global IO-ISO Adreslenebilir Giriş ve Çıkış Modülü

Adreslenebilir Giriş / Çıkış modülü, yangın algılama sistemi haricindeki diğer üçüncü parti ekipmanların normalde açık kuru kontak bağlantılarını kullanarak Yangın Alarmı Kontrol paneli ile irtibatlandırılmasını sağlarken, aynı zamanda yardımcı bir ekipmanı da kontrol etmek için bir geçiş çıkış rölesi sağlamaktadır. Tam olarak izlenen bir cihazdır. Yeşil LED, ünite panel tarafından her sorgulandığında yanıp söner. Modülde bir arıza durumu olduğunda Sarı LED yanar ve son olarak modülün girişinde bir alarm durumu olduğunda Kırmızı LED yanar.
Fiyat için Arayın

Global LSC ISO Adreslenebilir Siren Kontrol Modülü

Konvansiyonel sirenleri loop aracılığıyla GFE’nin Adreslenebilir Yangın Algılama Kontrol Panellerine bağlamak için kullanılan bir ara birimdir. Cihaz üzerindeki Yeşil LED, panel tarafından her sorgulandığında yanıp söner. Modülün durumunu göstermek için cihazda üç LED bulunmaktadır. Sarı LED, modülde bir arıza durumu olduğunda ON konumunda olacaktır ve konvansiyonel zon da bir alarm durumu olduğunda ise Kırmızı LED ON konumunda olacaktır.
Fiyat için Arayın

Global ZMU Adreslenebilir Konvansiyonel Bölge Denetim Modülü

Belli bir sayıdaki konvansiyonel dedektörleri adresli loop üzerinde Global Yangın Adreslenebilir kontrol paneline bağlamak için kullanılan bir arayüz modülüdür. Bu dedektörler daha sonra ZMU vasıtasıyla adreslenebilir kontrol panelinde bir adres olarak görülür. Adreslenebilir sistemle daha iyi entegrasyon için, bu modül, Alev Dedektörü, Işın Dedektörü, Duman Çekmeli Dedektörler, Kablo Tipi Sıcaklık Dedektörü veya Yangın İhbar Butonu olarak yanıt verecek şekilde programlanabilir.
Fiyat için Arayın

Global INPUT Adreslenebilir Giriş Modülü

Adreslenebilir Giriş Modülü, yangın algılama sistemi haricindeki diğer üçüncü parti ekipmanların normalde açık kuru kontak bağlantılarını kullanarak Yangın Alarmı Kontrol paneli ile irtibatlandırılmasını sağlayan ve tamamen izlenebilen bir ara birim ünitesidir. Yapılan bağlantı ile, bir arıza (açık veya kısa devre gibi) ve alarm koşulları izlemesi yapılır. Cihaz, Yangın Alarm Sistemi ile irtibatlanması gereken harici bir sistemin kontaklarını izlemek için kullanılır.
Fiyat için Arayın