İzleme ve Kontrol Modülleri

Bosch FLM-420-NAC-S Adreslenebilir Siren Kontrol Modülü

FLM‑420‑NAC Sinyal Cihazı Arabirim Modülleri, LSN Yerel Güvenlik Ağındaki bir grup sinyal cihazının (NAC = Bildirim Mekanizması Devresi) izlenebilmesini ve etkinleştirilebilmesini sağlar. Her bir arabirim modülü bir izlemeli birincil hat sağlar. Böylece bir sinyal cihazı hattı aşağıdaki LSN yangın panellerine bağlanabilir
$0.00

Bosch FLM-420-O1I1-E Adreslenebilir Giriş ve Çıkış Modülü

FLM‑420‑O1I1 Çıkış Giriş Arayüz Modülleri, harici cihazları kontrol etmek için bir çıkış ve bir izlemeli giriş ile donatılmıştır. FPA‑5000 ve FPA‑1200 yangın panellerine bağlantı için 2 kablolu LSN elemanlarıdır ve LSN-improved teknolojisinin gelişmiş işlevselliğini sunarlar.
$0.00

Bosch FLM-420-I8R1-S Adreslenebilir 8 Giriş 1 Çıkışlı Modül

FLM‑420‑I8R1‑S Sekiz Girişli Röleli Arayüz Modülü, en fazla sekiz girişin izlenmesine olanak verir. Ek olarak, potansiyelsiz çıkış kontağı sağlamak için bir enversör kontak rölesine sahiptir. 2‑kablolu bir LSN elemanıdır. FPA‑5000 ve FPA‑1200 yangın panellerine bağlandığında arayüz modülü, LSN improved teknolojisinin gelişmiş işlevselliğini sağlar.
$0.00

Bosch FLM-420-RLV1-E Tekli Çıkış Modülü

FLM‑420‑RLV1 Röle Arabirim Alçak Gerilim Modülünde potansiyelsiz çıktı kontağı sağlanması için bir geçiş kontağı rölesi bulunmaktadır. Bunlar 2‑kablolu LSN elemanlarıdır. FPA‑5000 ve FPA‑1200 yangın panellerine bağlandığında arayüz modülü, LSN improved teknolojisinin gelişmiş işlevselliğini sağlar.
$0.00